Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 over de begroting van 2016 hebben CDA, VVD, NGB, D66 en Lijst Babijn volgend amendement ingediend ivm de gechipte containers.

 

 

 

 

Constaterende dat:

 • Er in 2016 en 2017 nieuwe gechipte containers zullen worden ingevoerd voor een bedrag van € 1 miljoen
 • dat het principe van de vervuiler betaalt geïmplementeerd dient te worden;
 • dat het chippen van een container bijdraagt aan een goed Container Management Systeem welk bij kan gaan dragen aan het principe dat de vervuiler betaalt;
 • het vervangen van versleten containers wellicht Zeeuws breed aanbesteed kan worden, of in ieder geval in OLAZ-verband waardoor een extra schaalvoordeel bedongen kan gaan worden.

 

Overwegende dat

 • Veel mensen nog een container voor restafval in bezit hebben die kwalitatief nog in orde is
 • Het vervangen van deze containers dan ook onnodig is, en ook wel kapitaalvernietiging is
 • Er in andere gemeentes zoals bijvoorbeeld Assen is gekozen voor een andere methodiek, te weten het chippen met stickers. Hiermee kunnen de bestaande containers die nog goed zijn nog vele jaren mee gaan en wordt het doel van afvalreductie en betalen voor wat je gebruikt ook behaald.
 • Er +/- 1200 illegale containers circuleren: welke jaarlijks € 82.000 kosten, waar geen inkomsten tegenover staan van de aanbieders
 • Door deze sticker-methode gekozen kan worden om geleidelijk, obv natuurlijk verloop de containers te vervangen door, mocht dit toch wenselijk zijn, gechipte containers.
 • Er door de te realiseren besparing ruimte ontstaat voor een lastenverlichting voor afvalstoffenheffing

 

Besluit:

 • De afvalstoffenheffing voor 2016 op het niveau te houden van 2015
 • De 2x € 500.000 (2016 en 2017) niet te investeren in nieuwe containers
 • De ruimte hiervoor te zoeken in het personaliseren van bestaande containers ipv vernieuwen van alle containers