CDASluis2Ronald Lippens en Peter Ploegaert, lijsttrekkers van het CDA in Terneuzen en Sluis, roepen Zeeuws-Vlaamse ondernemers, die door de recente accijnsverhoging getroffen zijn in hun nering, te maken hebben met omzetverliezen, personeel moeten ontslaan of kampen met andere problemen door de belastingverhoging, nadrukkelijk op om hun verhaal te doen bij het landelijke CDA meldpunt.
Dat meldpunt is te vinden op de landelijke CDA-website (www.CDA.nl) onder de noemer “Meldpunt grensstreek - Pompen of verzuipen?”

Bij het CDA-meldpunt voor pomphouders en winkeliers in de grensstreek zijn in de eerste week van zijn bestaan zo'n vierhonderd klachten binnengekomen. Het CDA wil met meldpunt, een initiatief van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, inventariseren wat de precieze gevolgen zijn van de accijnsverhoging op diesel, LPG en alcohol (en drank), die op 1 januari is ingevoerd.
Volgens CDA-leider Buma zijn er veel pomphouders die "acuut in de problemen zitten". Sommigen zouden sinds begin dit jaar 40 tot 50 procent omzetverlies hebben. "Ik las een mail van iemand die zegt dat hij tien mensen heeft moeten ontslaan”, zei hij zaterdag op het NOS-journaal.
Buma zegt dat er verder veel meldingen zijn van consumenten uit de grensstreek, die hun boodschappen sinds begin dit jaar alleen nog maar over de grens doen en daarbij veel Nederlanders tegenkomen.
Volgens Lippens en Ploegaert is het zaak dat ondernemers hun verhaal moeten doen. “Het is een kleine moeite voor betrokkenen in kwestie, maar het kan wel gevolgen hebben. Hoe meer verhalen hoe groter de kans is dat staatssecretaris Weekers terugkomt op de heffing”, stellen de Zeeuws-Vlaamse partijkopstukken.
Vooralsnog is Weekers niet genegen om de accijnsverhogingen terug te draaien. De bewindsman houdt vast aan zijn plan om op zijn vroegst in mei de gewraakte maatregel te evalueren. Dan beschikt de staatssecretaris ook over gegevens van de Belastingdienst. Hij zei ondertussen de vinger aan de pols te houden en wekelijks contact te hebben met de pomphouders in de grensregio en de BOVAG.
CDA-leider Buma is van mening dat een evaluatie "halverwege het jaar" te laat is. "Het water staat de mensen nu al aan de lippen. De accijnsverhoging moet van tafel, want niemand heeft er voordeel bij. Als mensen naar het buitenland uitwijken, komt het geld niet in de schatkist”, aldus Buma. Dit is weer typisch een regeling, waarbij geen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de ondernemers in de grensregio’s.