De gemeente Sluis mag niet te bang zijn om een school, brandweerkazerne of sportcomplex te sluiten.Bezuinigingen en bevolkingskrimp dwingen nu eenmaal tot het maken van dergelijke keuzes. Dat staat in het verkiezingsprogramma van het CDA Sluis voor de komende raadsperiode.

Zo'n besluit mag alleen genomen worden na zorgvuldig overleg met alle betrokkenen, benadrukken de christen-democraten.
Ook door het efficiënter maken van de gemeentelijke organisatie valt nog geld te verdienen, meent het CDA. De partij denkt vooral aan het schrappen van overbodige regels en procedures. Het verhogen van de belastingen is voor het CDA geen optie.
Waar níet op bezuinigd mag worden, zijn jeugdvoorzieningen als onderwijs, opvang en jongerencentra. Het is, meent het CDA, van groot belang dat jongeren zich thuisvoelen in de gemeente en na een eventueel vertrek weer terug willen komen.