De lokale economie in de gemeente Sluis moet nodig verder versterkt worden. Dat is de stellige overtuiging van het CDA Sluis.
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden is vooral het midden- en kleinbedrijf afhankelijk van lokale keuzes.

Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en dient zich daarbij dienstbaar op te stellen. “Ondernemerschap moet je koesteren” is een gezegde die het CDA aanspreekt.
Niet bij voorbaat “NEE” op een nieuw initiatief of uitbreiding van een bestaande onderneming bij een vraag die niet helemaal passend is binnen bestaande regelgeving maar een samen zoeken naar oplossingen; dat is de ambtelijke en bestuurlijke houding die het CDA wil zien.
Recreatieve ontwikkelingen aan de West- Zeeuws Vlaamse Kust, een zich ontwikkelende landbouw in het binnenland, bedrijvigheid op de respectievelijke bedrijventerreinen en de centra met kooptoerisme zijn daarbij de drijvende krachten. Waar mogelijk tegemoet komen aan en meewerken met de plannen van de ondernemer is een item waar het CDA voor gaat. Niet het onmogelijke maar wel het denken in oplossingen en soepelheid in de toepassing mag men van ons verlangen.
Met het oog op bovenstaande wil het CDA ook dat de burger en ondernemers de komende jaren niet als melkkoe mogen worden gebruikt. Het nadrukkelijk streven is de lokale lastendruk zo laag mogelijk te houden. Indien verhogen van de inkomsten onvermijdelijk lijkt, is het inflatie percentage daarin het absolute maximum.