CDA Sluis is tevreden met de nieuwe structuurvisie Krachtig Verbonden. Toch missen we nog een belangrijk element in die visie, namelijk de digitalisering en de sociaal economische impact hiervan. 

CDA Sluis is tevreden met deze structuurvisie. In deze visie staat participatie centraal en samen werken aan onze gemeente. Het college is steeds vaker en beter in gesprek met onze inwoners, individueel of in een groep. Bijvoorbeeld door op themaniveau met dorpen samen te werken zoals bijvoorbeeld duurzaamheid in Groede waarvan successen kunnen worden uitgedragen naar andere dorpen. Met verschillende dorpen wordt over een dergelijk thema concept gesproken.

Wij missen een belangrijk element in deze structuurvisie.  Namelijk de digitalisering en de sociaal economische impact hiervan.  Het was nog maar in 2007 dat de smartphone uit kwam. En nu bieden we zorg aan via de telefoon, bankieren we via onze telefoon. Ook als overheid bieden we steeds vaker diensten digitaal aan of hebben we internet nodig binnen openbare gebouwen en de openbare ruimte. Om digitaal mee te kunnen, zijn bepaalde vaardigheden bij onze inwoners noodzakelijk.
WiFi op vakantie lijkt al bijna belangrijker te zijn dan lekker weer. Maar ook het bedrijfsleven gaat steeds meer digitaal, de landbouw is hiervan een goed voorbeeld. In de retail is digitalisering de orde van de dag, het online kanaal verdringt in bepaalde gebieden steeds meer het reguliere winkelaanbod, met leegstand als gevolg.
Al deze digitale ontwikkelingen vragen bepaalde kennis en kunde van ondernemers en inwoners, maar ook een bepaalde infrastructuur. Nergens lezen wij terug hoe het college zijn rol ziet en waar het college kansen ziet vanuit deze digitale ontwikkelingen. Omdat we niet verwachten dat het college de structuurvisie op dit punt nog helemaal kan herzien binnen z'n korte tijd, vragen we om dit mee te nemen in het uitvoeringsplan daar waar relevant.

De zorg economie die wij als CDA Sluis als een kans zien voor onze gemeente wordt onder andere vorm gegeven binnen het project 'Goed leven', een project waar wij niet zo veel over weten en dan ook op korte termijn meer inzicht in willen krijgen.
Ook voor de verdere uitwerking van de visie vragen wij het college om betrokkenen tijdig en proactief te betrekken en goed te communiceren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de toekomst van nieuw economische dragers: hoe gaan we om met succesvolle NED's die verder willen doorgroeien.

Wij denken dat we de komende 4 jaar deze visie vol ambitie verder vorm kunnen geven en zien dan ook met veel interesse uit naar de uitvoeringsplannen.