Klik hier voor het invullen van de

ENQUÊTE

 

De wereld staat voor de opgave om het aandeel duurzame energie te vergroten. Vraagstukken en oplossingen gericht op verduurzaming van onze energievoorziening komen in toenemende mate op ons af. Dat geldt voor Nederland, voor Zeeland en dus ook voor de gemeente Sluis.
We willen als gemeente klaar zijn om onze bijdrage te leveren. Dat doen we onder meer door initiatieven uit de samenleving, voor de opwekking van duurzame energie, waar mogelijk te faciliteren. Niet alleen vanuit het CDA gedachtegoed, een goed rentmeesterschap van onze aarde, is verduurzaming noodzakelijk, maar ook omdat duurzame energie onze gemeente mogelijkheden biedt voor onder meer economische ontwikkelingen.

Door middel van deze enquête willen we inzicht krijgen hoe de burger denkt over duurzame energie, zodat we dit kunnen meenemen in ons toekomstig beleid. We hopen zo de burger meer te betrekken in de grote opgave die ons te wachten staat.
Iedereen kan deze enquête anoniem invullen. Aan het einde van de enquête wordt gevraagd om uw e-mail adres in te vullen, als u op de hoogte wil blijven van wat we allemaal doen als CDA Sluis. U bent niet verplicht om hier iets in te vullen.

Eind april/begin mei gaan we een thema avond organiseren over duurzame energie, waar we de uitkomst van deze enquête in verwerken. Hou onze website en sociale media in de gaten voor meer details hierover.

ENQUÊTE

green 1974056 480