De CDA-fractie in de raad van Sluis heeft de voorbije week tegen de motie (Lijst Babijn) voor afschaffing van de tweede woningverordening gestemd. Ook D&T, PvdA en William Gijsel van NGB stemden tegen. De motie werd met de kleinst mogelijke meerderheid (10-9) aangenomen.

Het CDA vindt dat de leefbaarheid in de kleine kernen op de tocht komt te staan door de mogelijkheid van 2e woning/deeltijdwoning ruim beschikbaar te stellen. Plaatselijk wil de afdeling - ook de komende vier jaar - alles in het werk stellen om de leefbaarheid in de kleinere en grotere kernen zo optimaal mogelijk te houden.

Door de motie uit te voeren zou het voorzieningenniveau in bepaalde kernen extra onder druk kunnen komen te staan en ook zou het evenwicht op de woningmarkt - nu al niet echt in balans - verder verstoord kunnen worden. Het CDA zit daar niet op te wachten.