De vergrijzing van onze samenleving gaat onverdroten verder. Dat blijkt overduidelijk uit de recente bevolkingscijfers. In landelijke gebieden zet de krimp door. Ook in Zeeland. Daar moet niet al te krampachtig over gedaan worden.
CDA Sluis is er dan ook geen voorstander van om - nu het inwonertal her en der wat terugloopt - kernen volledig op slot te gooien voor woningbouw. Dat is -denken wij - geen goede zaak.

CDA Sluis is van mening dat er nieuwbouwmogelijkheden moeten worden geschapen du moment dat er zich mogelijkheden aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld door als er elders een bestaande woning verdwijnt, op de vrijkomende lokatie nieuwbouw toe te staan. Op deze manier ontstaat er een actieve aanpak van verpauperde panden en saneer je geleidelijk de woningmarkt.
Wijk- en dorpsraden zullen nauw betrokken dienen te worden bij voorgenomen veranderingen op woongebied. Samenwerking, duurzaamheid, ondersteuning op niveau en naar geografie zijn kernbegrippen met betrekking tot de voorzieningen in de kernen, meent het CDA.