Op 17 november a.s organiseert het CDA Sluis een kennismaking bijeenkomst voor leden en belangstellenden met Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde in de Provincie Zeeland. Jo-Annes is jong en dynamisch, 35 jaar oud, pas aangetreden als Gedeputeerde en politicus van een nieuwe generatie. Hij is graag bereid om met mensen en organisaties in gesprek te gaan. Luisteren naar mensen en uitleggen van zijn beleid, daar is hij goed in. In de bijlage kunt u zijn portefeuille vinden. Economie, Midden en Kleinbedrijf, Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling zullen de onderwerpen zijn die tijdens de bijeenkomst aan de orde kunnen komen. Graag nodigen wij, naast de CDA leden, ook de vertegenwoordigers uit van de verschillende belangen organisaties in Midden en Kleinbedrijf. O.i. is het goed ook uw West Zeeuws Vlaamse stem te laten horen in Middelburg.
De kennismaking bijeenkomst zal zijn op DINSDAG 17 NOVEMBER OM 19.30 UUR in de Rabo Zaal van het Ledeltheater, u bent van harte welkom.
Om u zo goed mogelijk te kunnen ontvangen zullen wij het op prijs stellen als u vooraf bericht geeft of u al dan niet komt en zo ja met hoeveel mensen.