CDA Sluis blijft, zo lang het kabinet geen heroverweging van de belastingmaatregel overweegt, ijveren voor het ongedaan maken van de laatste verhoging van de accijnzen op brandstof en alcohol. De kwestie is inmiddels landelijk een speerpunt geworden voor het CDA.

Ook in Sluis heeft de accijnsverhoging kwalijke gevolgen. Kan ook niet anders in een grensgemeente als de onze. Vandaar ook dat lijsttrekker Peter Ploegaert, net zoals zijn collega Ronald Lippens in Terneuzen, ondernemers die getroffen zijn door de beleidsmaatregel opgeroepen hebben om hun verhalen kenbaar te maken bij het landelijke CDA-meldpunt. Daar zijn inmiddels zo’n vijfhonderd reacties binnengekomen van gedupeerde ondernemers.
Ook provinciaal probeert het CDA druk uit te oefenen op het kabinet om de maatregel te herzien. Een motie van de CDA werd door de Staten van Zeeland in meerderheid aangenomen. Alleen GroenLinks stemde tegen.
Vooralsnog beweegt het kabinet niet. De inmiddels vertrokken staatssecretaris Weekers wilde pas denken aan een evaluatie van de accijnsinvoering in mei. Hopelijk is zijn opvolger wat toeschietelijker. Het CDA Sluis overweegt ook nog om een motie in te dienen bij de komende raadsvergadering.